За да проследите няколко пратки наведнъж, въвдете номерата им отделени със запетая (,).